Disclaimer

Inhoud

De informatie die op deze website wordt verstrekt is informatief en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatief is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door contact met ons op te nemen. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Overnachtinghotel.com kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Overnachtinghotel.com en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Overnachtinghotel.com aanvaardt geen enkele voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Dit geldt ook voor de inhoud van sites die niet door Overnachtinghotel.com zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Overnachtinghotel.com.

Deze website bevat links naar websites van derden en Overnachtinghotel.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Verantwoordelijkheid en auteursrecht

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Overnachtinghotel.com omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Overnachtinghotel.com dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan. Geen uitzonderingen! Nederlands recht is van toepassing.